Novinky

20.06.2019 Spolupracujeme s lékárnou Benu

Lékárna Benu vybavila naši táborovou lékárničku www.benu.cz

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM je zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožňuje zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž navštěvujeme jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

20.06.2017 Hledáme vedoucí:

DDM hledá kvalifikované vedoucí zájmových kroužků (kvalifikace pro dílčí pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004Sb). A to zejména pro sportovní a taneční kroužky.

Svižník - ZÚ neotevřen

Přírodovědně turistický kroužek zaměřený pro malé vědátory i zvídavé turisty. Budeme provádět různá pozorování, experimenty, pomůžeme s přípravou na biologickou olympiádu.Pronikneme do tajů přírody, světa hmyzu i rostlin. Budeme pořádat sobotní výlety ( v příznivém ročním období) spojené s pozorováním v přírodě a návštěvou přírodovědných expozic. Tyto výlety si budou účasníci hradit samostaně.)
Kroužek se bude konat 1x14dní + některé soboty(dobrovolně)

Z důvodu nízkého zájmu ZÚ nebyl otevřen

Kód 190202
Název Svižník - ZÚ neotevřen
Místo konání Hlavní budova
Hlavní vedoucí Livie Kuchařová
Věková skupina 9-15 let
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Cena rok 500,- Kč
Datum zahájení 01.10.2019
Datum ukončení 29.05.2020
Dny konání ST 15:00-17:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno