Novinky

20.06.2019 Spolupracujeme s lékárnou Benu

Lékárna Benu vybavila naši táborovou lékárničku www.benu.cz

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM je zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožňuje zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž navštěvujeme jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

20.06.2017 Hledáme vedoucí:

DDM hledá kvalifikované vedoucí zájmových kroužků (kvalifikace pro dílčí pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004Sb). A to zejména pro sportovní a taneční kroužky.

Neotevřené kroužky

04.10.2019 Z důvodu nízkého počtu přihlášených jsme neotevřeli: Blešky, Pohybovku, Sportovky, Krafárnu (budeme pořádat příležitostné akce),Popový zpěv a Muzikál, Deskovky a Svižníka
Minimální počet účastníků na kroužku je 6 (u koletktivních sportovních kroužků 10)
Sebeobranu jsme sloučili (začátečníky s pokročilými) a železniční modeláře s kutilem.
 

Děkujeme za pochopení