Novinky

18.04.2018 Nabízíme pracovní místo

Hledáme pracovníka na pozici pedagog volného času na částečný pracovní úvazek ( ped. kvalifikace pro komplexní přímou pedagogickou činnost dle §17 zákona 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících) s nadšením pro sportovní aktivity. Nástup po dohodě. Kontaktujte nás prosím e-mailem: info@ddmtre.cz

30.10.2017 Spolupracujeme se Salingerem

Salinger, z.s. Centrum Síťovka Ocitli jste se se svou rodinou v těžké životní situaci, kterou nejste schopni sami řešit? Centrum Síťovka nabízí pomoc a podporu a pomáhá zdarma . Více informací na letáku, který najdete v dokumentech ke stažení.

20.06.2017 Hledáme vedoucí:

DDM hledá kvalifikované vedoucí zájmových kroužků (kvalifikace pro dílčí pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004Sb). A to pro kroužky: stolní tenis, florbal, konverzace v jazycích (AJ, NJ, FJ) mažoretky, modeláři, sebeobrana, zumba, aerobic, sportovní kroužky

KROUŽKY - základní informace

19.09.2018  

  • Podle stavu přihlášených rozhodneme, které kroužky budou otevřeny a které ne.
  • Přihlašovat se lze i později do kroužků, které budou otevřeny a nebudou mít překročenou kapacitu.
  • Platby provádějte prosím na účet. Variabilní symbol Vám zašleme v průběhu měsíce října.
  • Platit lze pololetně nebo na celý rok. Platby musí být provedeny na 1. pololetí do konce října a na druhé do konce února (Po vypršení této lhůty nebudou děti na kroužek vpuštěny!)
  • Pokud nejste zcela rozhodnuti, můžete se přijít v říjnu na 1 hodinu podívat a pak se rozhodnout.
  • Vyjímečně se lze přihlašovat v průběhu celého roku.
  • Rozvrh hodin se může změnitKroužky pro děti mají nižší cenu, než kroužky pro dospělé,protože jsou dotovány MŠMT. Dospělí si veškeré režijní náklady hradí.