Novinky

15.04.2020 sdílený portál SP DDM

Podívejte se na nový portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů a tipů od středisek volného času na Mít kam jít

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM bylo v letech 2019-2021 zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožnil zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž jsme navštívili jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

Aktuální opatření Covid v DDM

10.09.2020

 • Do budovy mají vstup povolen jen účastníci vzdělávání (pohyb dalších osob, zákonných zástupců je omezen)
 • Platí zákaz vstupu osob s výskytem příznaků akutního respiračního onemocnění.
 • Účastníci vzdělávání přicházejí nejdříve 10 min před zahájením činnosti a vyčkají příchodu vedoucího (pedagoga) před budovou nebo v hale DDM
 • Pedagog provádí vstupní filtr
 • Písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků se nevyžaduje.
 • Do budovy DDM všichni vstupují se zakrytými dýchacími cestami (v rouškách) a při vstupu si řádně desinfikují ruce.
 • Platí povinné nošení roušek ve všech společných prostorách (šatna, WC, chodby)
 • Není povinné zakrytí dýchacích cest v učebnách při dostatečném rozestupu ve vzdělávací skupině při výuce.
 • Pro účastníky Herního klubu platí povinnost zakrytí dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v budově DDM.
 • Účastníci vzdělávání i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření (desinfekce rukou po použití WC, smrkání, konzumaci potravin apod.)
 • Doporučuje se nesahat na obličej a roušku, po odložení roušky si znovu vydesinfikovat ruce. Roušku vložit do igelitového sáčku a následně ji před dalším použitím vyprat a vyžehlit.
 • Platí povinnost účastníků i zaměstnanců nahlásit vedení DDM výskyt potvrzeného onemocnění covid 19 nebo nařízené karantény.
 • Účastníci i zaměstnanci jsou povinni řídit se aktuálními nařízeními KHS a dodržovat doporučená opatření.