Novinky

15.04.2020 sdílený portál SP DDM

Podívejte se na nový portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů a tipů od středisek volného času na Mít kam jít

20.06.2019 Spolupracujeme s lékárnou Benu

Lékárna Benu vybavila naši táborovou lékárničku www.benu.cz

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM je zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožňuje zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž navštěvujeme jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

ZNOVU OTEVÍRÁME

05.05.2020 Na základě unsesení vlády a metodického pokynu MŠMT ze 30.4.2020 lze DDM znovu otevřít za přesně vyspecifikovaných podmínek:

 • Výuka může probíhat ve skupinách do 15 osob včetně vedoucího
 • Je nutno zabránit shromažďování osob v budově (šatny) – účastníci budou přicházet 5 minut před zahájením kroužku před budovu, kde budou v rouškách a budou udržovat rozestup 2 m. Tam si je vyzvedne vedoucí a dohlédne, že si po přezutí umyjí a vydesinfikují ruce
 • Ve společných prostorách (chodby, šatny, wc) pouze v rouškách
 • V učebnáchpři dodržení  rozestupu 2m lze být bez roušky( v tělocvičně budou značky). Pokud nelze rozestupy dodržet, budou trvale v rouškách
 • Zákaz kontaktních aktivit  ( judo, sebeobrana,  mlsoun) pokud nelze formy výuky zvolit tak, aby byla opatření dodržena
 • Po každé skupině se všechny použité předměty ( přehrávače, šachové figurky nástroje, míče…)i povrchy budou desinfikovat
 • Po dobu výuky se bude často po dobu 5 minut větrat
 • Skupiny se nesmí potkat ani na chodbě nebo WC – uzpůsobení rozvrhu, aby skupiny nezačínaly a nekončily stejně
 • Při prvním vstupu do DDM budou všichni předkládat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) - vyplňuje zákonný zástupce, formulář ke stažení v dokumentech nebo k vyzvednutí v hale DDM
 • Při výskytu kašle, teploty, příznaků infekce dýchacích cest, ztrátě chuti a čichu Nesmí dotyčný do DDM vstoupit
 • DDM zajistí zvýšenou desinfekci všech povrchů a prostor dle pokynů MŠMT k úklidu
Informace k Vašemu konkrétnímu kroužku obdržíte e-mailem

U zrušených kroužků z důvodu zásahu vyšší moci (počasí, epidemie) na vrácení úplaty dle zákona není právní nárok, přesto považujeme za slušné Vám nabídnout možnost vrácení poměrné části úplaty na základě žádosti o vratku ( ke stažení v dokumentech), ketrou lze zaslat na e-mail info@ddmtre.cz. Poměrná část úplaty za zrušené kroužky bude rozeslána v průběhu června a července