Novinky

20.06.2019 Spolupracujeme s lékárnou Benu

Lékárna Benu vybavila naši táborovou lékárničku www.benu.cz

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM je zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožňuje zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž navštěvujeme jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

20.06.2017 Hledáme vedoucí:

DDM hledá kvalifikované vedoucí zájmových kroužků (kvalifikace pro dílčí pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004Sb). A to zejména pro sportovní a taneční kroužky.

Přírodovědné dobrodružství na Plachtě

07.05.2018 Přírodovědné dobrodružství na Plachtě
 
7. května, v době ředitelského volna, připravil náš Dům dětí a mládeže velmi hezkou akci s  názvem – Přírodovědný experimentář na Plachtě.
Už podle názvu nás lákalo, co se pod tímto názvem skrývá. Chráněné území na Plachtě není daleko od Třebechovic a tak málo o něm víme. 11 dětí, paní ředitelka Jánská a paní Reschelová  se vypravily do krásné přírody za Hradcem Králové. Počasí nám přálo a díky sluníčku jsme mohli vidět spoustu živočišných druhů a květin. Dozvěděli jsme se, že toto místo patřilo před pár lety vojenským účelům a dále bylo plánováno pro účelovou výstavbu sídliště. Díky občanům, kteří sepsali petici, se podařilo území zachránit. Uvědomili jsme si, že někdy je třeba více „bojovat“ proti developerům, abychom zachránili nejen samotnou přírodu, ale i vše co v ní žije. Paní ředitelka nám ukázala, kdo žije v mokřadech:
- pulci, čolky, žábronožka  apod.. viděli jsme vážky a to několik druhů, zkoušeli si ulovit rybu.. Zahráli jsme si na brouka svižníka, ten když utíká tak nevidí a musí se zastavit, aby se rozhlédl. Nasadili jsme si škrabošky a zkusili to také. Viděli jsme divoké koně, kteří spásají bodláky a stařinu a tím udržují pastvinu.  Jsme moc rádi, že jsme se výletu zúčastnili.