Novinky

30.05.2022 Hledáme vedoucí kroužků pro příští školní rok

Hledáme externí vedoucí kroužků Sebeobrana, Street dance, tanečních kroužků, doučování z ČJ, Kutil, programování, 3D tisk a dalších... Požadujeme pedagogické minimum ( alespoň pro dílčí pedagogickou činnost) nebo trenérskou licenci 2. třídy, zájem pracovat s dětmi a nadšení pro obor. nabízíme zajímavou práci na DPP v aktivním kolektivu

15.04.2020 sdílený portál SP DDM

Podívejte se na nový portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů a tipů od středisek volného času na Mít kam jít

10.10.2018 Realizujeme Šablony II

Naše DDM bylo v letech 2019-2021 zapojeno do projektu OPVVV (MŠMT a EU) s názvem Šablony II. Tento projekt nám umožnil zapojit do výuky odborníky z praxe, například švadlenu, keramika, truhláře, cukrářku. Dopřát našim účastníkům odborné semináře (bujinkan), s pomocí školních asistentek a tandemové výuky zlepšit komunikaci s rodiči a individuálně se věnovat dětem v kroužcích i v herním klubu. Rovněž jsme navštívili jiná DDM a SVČ a sdílíme společně příklady dobré praxe, přinášíme novinky do našeho DDM.

Sledujte nás

Tábor Šerlišský Mlýn 12.7.- 24.7. 2020

13.07.2020 Čtvrtek 23. července 2020 

Ráno jsme vstávali do slunečného dne, ale na některých tábornících byl vidět smutek z toho, že druhý den budeme odjíždět.
Dopoledne měly děti odpočinkové, protože v noci absolvovaly stezku odvahy.  Takže táborové kino bylo nejlepší volbou, několik dětí dokonce i usnulo. Zbytek dopoledne jsme strávili na hřišti a hráli míčové hry.
Odpoledne jsme odcestovali do Číny, kde jsme sháněli tradiční čínské produkty. Po svačině nás čekal důležitý úkol, a to získat všechny dílky mapy světa, a to za různé úkoly.
Po večeři nás čekalo vyhlášení výsledků celotáborové hry. Vítězem se stal tým Nevím pod vedením Káťi Dohnalové. Po rozdání odměn všech táborníků už nám nic nebránilo začít tancovat a užít si poslední večer na diskotéce. Táborníci měli posunutou večerku.
 

Středa 22. července 2020

První dopolední program byly kroužky. Táborníci si mohli vybírat mezi těmito kroužky – hejbni kostrou, kresba komiksů anebo přírodovědným. Zbytek dopoledne jsme strávili na hřišti, kde jsme hráli míčové a pohybové hry.
K obědu jsme měli vepřové na smetaně s knedlíkem. Po odpoledním klidu jsme odletěli do Japonska. Japonsko je zemí s bohatou kulturou a my jsme se ní inspirovali. Táborníci měli v týmech vyrobit deštík, který neodmyslitelně patří k jejich kultuře. Nejen že ho mají jako módní doplněk, ale zároveň ho i používají při tradičních tancích i čajových obřadech.  
Další tradiční japonská věc jsou hůlky a my jsme je využili ke štafetám. Týmy měli za úkol přenášet rýži, nafouknuté balonky atd pomocí hůlek. Nebylo to vůbec jednoduché, někteří táborníci ztráceli nervy a jiní statečně soutěžili.
Večeře i následující program byl jasný. Opekli jsme si buřty na ohni a zazpívali několik písniček a také jsme trénovali táborovou písničku.


Úterý 21. července 2020

První dopolední činností byly kroužky. Děti si mohly vybrat mezi kroužkem míčových her, hudebním anebo kroužkem kresby australských zvířat, který vedla naše paní ředitelka DDM, která se na nás přijela podívat.  
Od 10 hodin čekalo na děti překvapení. Navštívila nás policie ČR s ukázkou výcviku svých psů. Nejen, že jsme viděli pejsky během výcviku, ale mohli jsme se zeptat i na spousty otázek, které nás zajímaly, a nakonec jsme si mohli pejsky pohladit.
Po odpoledním klidu jsme odcestovali do Austrálie, kde jsme si zahráli na protinožce, kde jsme se snažili přečíst spoluhráčovo číslo na jeho obličeji tak, aby on nepřečetl naše. Nesměli jsme si zakrývat obličej rukama ani oblečením, tudíž nejideálnější varianta bylo zalehnout k zemi nebo se přitisknout ke stromu či kamarádovi z týmu. V další hře jsme se snažili skládat obrázky australských endemitů, které jsme museli hledat na označeném území, ve kterém se zároveň pohybovali zákeřní domorodci.
Po svačině jsme vyrazili ve svých oddílech sbírat borůvky do knedlíků, které máme slíbené ke čtvrtečnímu obědu. Byli jsme moc šikovní, protože jsme sesbírali úžasných 5 litrů borůvek.
Po večeři nás vedoucí vytáhli ven na hřiště, abychom se vyblbnuli s míčem a trochu se unavili.
Celým večerem nás provedlo táborové karaoke.
 
 
Pondělí 20. července 2020

Probudili jsme se do slunného dne. Po snídani, ranní hygieně a úklidu jsme odcestovali do dalekého USA. Jako první jsme navštívili stezku Walta Disneye. Táborníci vyráželi jednotlivě na trasu, kterou museli projít a pamatovat si všechny pohádkové postavy, které cestou potkali, a nakonec všechny napsat.  Po dopolední svačině jsme vyrazili do [Klondajk] rýžovat zlato. Cílem bylo najít co nejvíce zlata ve zlatonosném potoce a přenést ho do své banky.
Po vynikajícím obědě – guláš s knedlíkem, jsme si odpočinuli a vyrazili po svých na Masarykovu chata. Tam jsem obdivovali ty krásné výhledy, koupili nanuky a chtěli pokračovat dál, ale počasí nám to nedovolilo – kolem dokola se začaly honit mraky a poprchávat, tak jsme se rozhodli vrátit zpět. Cestou jsme si zahráli naši oblíbenou hru Bomba. Po návratu do hotelu jsme si vytvořili vstupenky na večer a šli na večeři, ke které jsme měli bramborovou kaši a holandský řízek.  Po večeři nás čekalo táborové kino – tentokrát se promítal Pan včelka.
 

Neděle 19. července 2020
 
Sluníčko za oknem hned ráno slibovalo konečně slunečný den, tak jsme doufali, že nám vydrží až do večera.
První dopolední činnost byla oddílovka. Každý oddíl se věnoval něčemu jinému. Oddíl nejmladší vyrazil do lesa stavět domečky, druhý oddíl hrál míčové hry a dva nejstarší oddíly tvořily táborová trika. Po dopolední svačině jsme odcestovali do Peru. První hrou byla hra Na zvědy. Týmy dostaly tajný seznam plný zapeklitých úkolů, které musely vyřešit tak, aby se jich mayští lovci nevšimli. Týmy se snažily spočítat židle v areálu, hledaly schované předměty a pozorovaly okolí našeho hotelu. Tato aktivita nám vydržela až do oběda, ke kterému bylo pečené kuře, brambory a zelný salát.
Po poledním klidu nás navštívil mayský stařec, který nám přišel předat svá moudra, tajemství své kultury a zdejších staveb.  Táborníci se dozvěděli, k čemu tyto stavby sloužily a jak složité bylo dostat se dovnitř a ven.  Prvním úkolem bylo najít správnou cestu skrz mayskou pyramidu. Dalším úkolem bylo navrhnout a zpracovat plány pro tajemnou stavbu a vymyslet její zabezpečení pomocí hádanek, šifer, kódů…  Tato aktivita nám vydržela do odpolední svačinky. Další část programu byl trénink na společný večer tentokrát ve stylu Táborového talentu.
Po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, kde začala soutěž. Zhlédli jsme spousty krásných vystoupení – taneční, improvizační, kouzelnické či pěvecké.
 

Sobota 18.července 2020
 
Prvním dopolední programem byla oddílová činnost. Každý oddíl se věnoval jiné aktivitě. Oddíl nejmladších hrál hry uvnitř jako je např. Obr a trpaslík, Jedu na výlet a beru si s sebou anebo tleskanou, starší oddíly se nejprve věnovaly úklidu svých pokojů a poté hrály hry jako např. hádej kdo. Po dopolední svačině jsme se dali do nacvičování na večerní program. Každý tým si musel vymyslet nějakou krátkou taneční choreografii a naučit se jí.
Po výborném obědě – vepřové na paprice s rýží a po poledním klidu nás čekala domorodá bitva. Amazonie je plná domorodých kmenů, které chrání své vlajky.  Cílem týmů bylo najít a získat vlajku soupeřů a zároveň ochránit svoje. Aby hra nebyla tak jednotvárná, tak děti měly za kalhoty umístěné šátky, které si navzájem vytahávaly, tím se tak zbavily života. Hráč, kterému byl vytažen šátek, tak odešel na vyhrazené místo, udělal 5 dřepů, zastrčil šátek za kalhoty a pokračoval se ve hře.
Po odpolední svačině jsme se vydali na průchod Amazonským pralesem, byla pro nás připravena překážková dráha v lese. A jak už to tam bývá zastihla nás průtrž mračen, tak jsme se přesunuli do hotelu, kde nás čekala hra Na náhodu.  Po hotelu byla rozmístěna stanoviště – hod kostkou, stříhaná, sirky, přebíjená… Cílem táborníků bylo třeba projít celou trasu, pokud uspěli na stanovišti, tak pokračovali na další, pokud neuspěli, museli se vrátit na předchozí stanoviště. Občas to bylo běhaní mezi dvěma stanovišti, ale táborníci se nevzdali a na konci je čekala drobná odměna v podobě svítících náramků, které využili během večera.
Večer jsme docestovali do Ria de Janeira, abychom se zúčastnili tradičního karnevalu. Jako účastníci jsme shlédli taneční vystoupení všech týmů a velmi jsme se bavili.
 

Pátek 17.července 2020 
Hurá, dnešní cesty nás zavedly do Afriky.  Prvním ranním programem byla příprava na večerní program. Večer jsem měli docestovat do Jihoafrické republiky, kde jak je známo, tak Vánoce slaví sice v prosinci, ale počasí je přímo letní. A my jsem se rozhodli, že takové Vánoce oslavíme.  Každý táborník si vylosoval kartičku se jménem jiného táborníka, kterému měl vyrobit dárek pod vánoční stromeček.  Tato aktivita nám vydržela do svačinky. Vzhledem k tomu, že venku pršelo, tak jsme museli zůstat v chatě. Tento čas jsme využili k oddílovému programu.
Po poledním klidu jsme se vydali do lesa stopovat africká zvířata. Každý tým vycházel s určitým časovým odstupem, aby našel známá zvířata, u kterých plnil zajímavý úkol. Na trase jsme potkali slony, gepardy, žirafy apod. a ještě k tomu jsme se krásně prošli. Po večeři – bramborová kaše a rybí filé jme dopluli do Jihoafrické republiky, kde jsme si užili Vánoce. Nazdobili jsme si vánoční palmu, vyzdobili společenskou místnost a těšili na dárečky. A jako o správných Vánocích jsme si zazpívali vánoční koledy a následně rozbalili dárečky.  Děti byly velmi kreativní, malovaly obrázky, skládaly origami, vytvářely další kreativní věci z papíru a přírodnin. Po rozdání dárečků jsme si zatancovali na vánoční diskotéce. Děti samy chtějí tancovat a naše společenská místnost vždy burácí a praská ve švech.
 


Čtvrtek 16.července 2020

Již od brzkého rána pršelo a nás tato skutečnost opravdu nepotěšila. Nezbylo nám nic jiného než přehodnotit naše plány a zůstat na hotelu. Po snídani jsme odcestovali do Dánska. Dánsko je známé hlavně Legem, a tak se z nás stali tvůrci lego postaviček. Každý táborník dostal vytisknutou lego postavu – pouze obrys a my jsme museli vytvořit svého panáčka dle svojí fantazie.
Vzhledem k tomu, že stále nepřestávalo pršet, naopak déšť byl velmi vydatný, a táborníci zívali jeden přes druhého, tak jsem se rozhodli zařadit,, hajánky“.  Dětem jsme pustili pohádku a odpočívali jsme. Dokonce i některé usnuly.  K obědu jsme měli rajskou omáčku s knedlíkem.  Po odpoledním klidu nás čekala další hra. A to skládání tangramů. Táborníci dostali základní kapitál táborových peněz, který se snažili rozšířit. Nakupovali jednotlivé dílky, ze kterých stavěli tangramy a ty následně prodávali v obchodě a tím vydělávali.  Po svačině nás motivoval H.Ch. Andersen k dalšímu programu. Každý z týmu si vylosoval kartičku s pohádkovou postavou, tu musel ztvárnit (vymyslet kostým) a společně vymyslet pohádkovou scénku.
Po večeři jsme shlédli sedm pohádek hraných dětmi a u některých čísel jsme se dost nasmáli. Třešničkou dnešního večera byl příjezd Partičky v podání našich praktikantů -Týnky, Toma, Tobíka a vedoucího Toma.
 
 
Středa 15.července 2020
 
Naše cesty nás dovedly do Francie, přímo do galerie Louvre, který byl vykraden a my jsme museli namalovat kopie slavných obrazů.  Vzniklo spousty nádherných výtvorů.
Po svačině jsme se přesunuli do spletité sítě francouzských rychlovlaků TGV. Táborníci měli za úkol projet všechny zastávky a přepsat si všechny informace, které visely na zastávkách.  Mezi zastávkami jezdili vlaky v podání vedoucích a praktikantů.  Vlak přijel na zastávku, hráči vystoupili, přepsali si informace a čekali na další vlak. Tato hra nás zabavila do oběda, ke kterému byly domácí kynuté knedlíky s jahodami. 
Dva nejstarší oddíly se vypravily na pěší výlet do Deštného.  Nejprve navštívily Ateliér zvonaře a hrnčířky, kde si namalovaly polotovary z keramiky, nakoupily drobné dárečky. Další zastávkou byl obchod, kde jsme se posilnili nanuky a vypravili se na cestu zpět. Cesta zpět byla o dost náročnější, neboť vedla převážně do kopce. ¨
Zbylé dva oddíly zůstali zde na hotelu. Užili jsme si poledního klidu a po poledním klidu jsme šli tvořit táborová trička. Děti si vybraly metodu barvení barvami na textil přes šablonu. Ve zbylém čase jsme se bavili míčovými hrami na našem hřišti.
Po skvělé večeři – kuřecí řízek s bramborami nás čekal odpočinek. Na programu bylo táborové kino. Úterý 14. července 2020

Ráno nás přivítalo sluníčko za okny, a o to lépe se nám vstávalo.  Dopoledne jsme odcestovali do Řecka a zahájili jsme Táborovou olympiádu. Děti se utkaly jako jednotlivci v různých disciplínách – hod na cíl, skákání přes švihadlo, běh apod. Další část olympiády byla zaměřena na týmovou spolupráci, tudíž soutěže v družstvech – hlavně na běhací disciplíny – běh pozpátku, krabí běh, žabí skákání apod. Po této náročné aktivitě měli do oběda táborníci volno a většina z nich se pustila do psaní dopisů. Po vynikajícím obědě – knedlo, vepřo, zelo jsme si odpočinuli a odcestovali do nedaleké Itálie, kde nás čekala další týmová celotáborová hra. Týmy se daly do pečení pizzy, aby mohly obsloužit své zákazníky v restauraci a získat nejvíce bodů.  Hráči se museli rozeběhnout na hrací pole, kde si nasbírali příslušné suroviny určené na objednané pizzy. Cestu hráčům znepříjemňovali mafiáni, kteří se je snažili okrádat o získané suroviny.
Zbytek odpoledne jsme strávili na hřišti a hráli míčové hry.  Po večeři dostali týmy další úkol, a to připravit se na večer na módní přehlídku. Týmy vymyslely zajímavé výstřelky letošního léta – obdivovali jsme módu k vodě, kolekci oblečení „naruby“ anebo šaty pro dámy i dívky. Ani vedoucí nezůstali pozadu a tohoto programu se zúčastnili se svojí kolekcí žabí módy. Zbytek večera jsme opět protancovali – opět tu máme skvělé tanečníky, kteří sami chtějí tancovat.


Pondělí 13. července 2020
 
Náš první opravdický prázdninový den nás přivítal sluníčkem a dobrou snídaní. Dopoledním programem byly oddílové aktivity jako třeba velmi oblíbené hajánky, sportovní blbnutí na hřišti, obhlédnutí okolí s procházkou kolem Masarykovy chaty a sjezdovek, nebo hledání a malování na kamínky. K obědu jsme měli zeleninovou polévku a svíčkovou omáčku s knedlíkem, po které nás čekal polední klid, aby si naše bříška oddychla.
Odpolední program nás zavedl do cestovatelského světa. Viděli jsme dva zkušené cestovatele – Vojtu a Lukáše, kteří přijeli z mnoha cest, kde kvůli Korona viru lidé zapomněli mnoho věcí. Své jazyky, tance, zapomněli na kultury a tradice ve svých zemích. Naším cílem CTH bude jednotlivé země společně navštívit a pomoct místním lidem vrátit vše do starých kolejí. Než jsme se pustili do první cesty, rozdělili jsme se do cestovatelských týmů, protože skupinová jízdenka se vždy vyplatí .Také jsme si museli si na hotelu ale najít ukryté roušky, přeci jen je potřeba dávat na sebe během cest pozor. Jako správní cestovatelé jsme si vytvořili pokřik, vlajku, speciální poznávací roušku a budeme si postupně psát naše cestovatelské deníky.
První etapa CTH byla po svačině, kde jsme procestovali Českou republiku a její krásy v podobě velkého běhacího pexesa. Hrady, zámky a další zajímavosti Čech, písničky a pohádky jsme si připomněli ve hře My máme rádi Česko. Nu a kdo měl ještě chuť a energii, mohl si zatancovat na diskotéce. Těšíme se na zítra!

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.